Spytała o to spółka będąca polskim oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy. Posługuje się ona dwoma numerami NIP: jednym dla celów CIT i VAT, i drugim – do rozliczeń w charakterze płatnika PIT i składek ZUS.

Tego bowiem wymagają organy podatkowe, chociaż sądy administracyjne orzekają, że jeden podmiot ma jeden NIP (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 509/18).