Jeżeli na podstawie posiadanych faktur można zidentyfikować nabywcę, to ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego nawet wówczas, gdy podano błędny NIP – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka będąca polskim oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy. Posługuje się ona dwoma numerami NIP: jednym dla celów CIT i VAT, i drugim – do rozliczeń w charakterze płatnika PIT i składek ZUS.

Tego bowiem wymagają organy podatkowe, chociaż sądy administracyjne orzekają, że jeden podmiot ma jeden NIP (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 509/18).

Spółka tłumaczyła, że w Krajowym Rejestrze Sądowym jest uwidoczniony jej NIP do celów PIT i ZUS. Tego numeru użyła firma leasingowa w umowie leasingowej i taki podaje na wystawianych przez siebie fakturach. Mimo monitów spółki firma leasingowa nie zgodziła się na zmianę NIP na drugi – dla celów CIT i VAT, uwidoczniony na białej liście. Spółka wysłała nawet z tego powodu firmie leasingowej noty korygujące do każdej faktury. Ta jednak nie odpowiedziała.

Spółka chciała się upewnić, że mimo to może odliczać 50 proc. VAT z faktur wystawianych przez firmę leasingową.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że brak akceptacji przez kontrahenta noty naprawiającej błąd w NIP, która nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, nie wyklucza możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej.

Dodał, że w art. 88 ustawy o VAT, który wskazuje na przesłanki wykluczające prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wymieniono faktury zawierającej błędny numer NIP nabywcy.

Jeżeli więc faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze i spółka nabyła usługi leasingu, a na podstawie posiadanych faktur można ją zidentyfikować jako nabywcę, to ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi – podsumował organ. ©℗

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 stycznia 2023 r., sygn.0111-KDIB3-1.4012.931.2022.1.WN