W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt SLIM VAT 3, czyli nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Teraz trafi on do Sejmu. Pierwotnie zakładano, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Dlaczego to się nie udało i kiedy ostatecznie zaczną one obowiązywać?
Projekt był długo konsultowany. Zależało nam na tym, aby przede wszystkim dobrze przedyskutować zmiany dotyczące sankcji VAT i skonsultować je m.in. z ekspertami w urzędach skarbowych. Teraz projekt lada moment trafi do Sejmu. Zakłada, że zmiany wejdą w życie co do zasady 1 kwietnia br. Chodzi m.in. o podwyższenie limitu małego podatnika, zmiany w korygowaniu faktur. Niektóre nowości zaczną jednak obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Dotyczy to m.in. zmian w zakresie sankcji w VAT, przekazywania środków z rachunku VAT między podmiotami uczestniczącymi w grupie VAT. Natomiast od czerwca br. weszłyby w życie zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące zaliczania nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.