Utworzenie centrów obsługi przewiduje projekt ustawy o administracji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. (31 marca został przyjęty przez rząd). Założenie jest takie, że podatnicy będą mogli załatwić w centrach nie tylko sprawy dotyczące PIT, CIT czy VAT, lecz także podatków lokalnych.
Niewykluczone, że w przyszłości dojdzie także do centralizacji wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także opłat: targowej, miejscowej i uzdrowiskowej. Dziś uprawniony jest do tego każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta. To oznacza, że interpretacje indywidualne wydaje prawie 2500 gminnych organów podatkowych. Nie ma jednocześ- nie centralnej bazy, w której podatnik mógłby się zapoznać z tymi dokumentami. Nikt nie wie nawet, ile rocznie gminy ich wydają.
Postulat, aby interpretacje w tym zakresie wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, zgłosiła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pracująca nad nową ordynacją podatkową. Na razie w rządowym projekcie ustawy o administracji podatkowej nie ma jednak takiego pomysłu. Resort finansów zaproponował co prawda utworzenie biura KIP, ale z projektu nie wynika, żeby kompetencje biura sięgały również podatków i opłat lokalnych.