Spytała o to spółka produkująca makarony i gotowe dania. Wyjaśniła, że w celu pozyskania nowych dystrybutorów będzie ponosić m.in. koszty uczestnictwa w targach (art. 18eb ust. 7 ust. 1 ustawy o CIT), w tym na:
Wśród wydatków na ekspansję spółka wymieniła też m.in. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także przygotowywania i składania ofert innym podmiotom (art. 18eb ust. 7 pkt 5 ustawy o CIT), w tym m.in. koszty: