W ramach ulgi na ekspansję nie można odliczyć wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą targów – ani zatrudnionych w firmie, ani tych na zlecenie – twierdzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnia też, że nie zawsze obejmuje ona koszty próbek towarów.

Spytała o to spółka produkująca makarony i gotowe dania. Wyjaśniła, że w celu pozyskania nowych dystrybutorów będzie ponosić m.in. koszty uczestnictwa w targach (art. 18eb ust. 7 ust. 1 ustawy o CIT), w tym na:
  • organizację miejsca wystawowego, w tym: biletów lotniczych, wyrobów spółki przeznaczonych do degustacji, dodatkowych surowców niezbędnych do pełnej prezentacji nowych wyrobów w postaci proponowanych dań, koszty projektu miejsca wystawowego i budowy stoiska,
  • obsługę miejsca wystawowego (koszty zatrudnienia kucharza obsługującego degustacje oraz hostessy),
  • najem powierzchni wystawienniczej oraz podłączenia mediów: wody, energii,
  • zakwaterowanie i wyżywienie pracowników oraz zarządu spółki, którym jest główny udziałowiec.
Wśród wydatków na ekspansję spółka wymieniła też m.in. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także przygotowywania i składania ofert innym podmiotom (art. 18eb ust. 7 pkt 5 ustawy o CIT), w tym m.in. koszty:
  • wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do tych zadań,
  • organizacji degustacji i szkoleń produktowych (wynajem sali, zapewnienie wyrobów do degustacji, dodatkowe surowce, koszty zatrudnienia kucharza obsługującego degustacje),
  • przekazywanych próbek degustacyjnych.
Chciała się upewnić, że w ramach ulgi na ekspansję będzie mogła je po raz drugi zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor KIS potwierdził to co do większości wymienionych przez nią wydatków. Stwierdził natomiast, że preferencją nie będą objęte koszty zatrudnienia hostessy i kucharza obsługującego degustacje oraz zakwaterowania i wyżywienia członka zarządu spółki będącego jej głównym udziałowcem. Zwrócił uwagę na to, że w art. 18eb ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT nie wymieniono kosztów wynagrodzeń za czas uczestnictwa w targach ani kosztów poniesionych na rzecz członków zarządu.
Podobnie w kwestii wydatków na obsługę stoiska na targach wypowiedział się w interpretacji z 14 listopada 2022 r. (sygn. 0111 KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD). Nie zgodził się wtedy na odliczenie w ramach ulgi kosztów wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż regionalną, a uczestniczących w targach. Wyjaśnił, że koszty wynagrodzeń można podwójnie odliczyć, gdy np. pracownicy zajmują się przygotowaniem dokumentacji, choć i to nie wynika wprost z przepisu. Warunkiem – jak podkreślił – jest ewidencjonowanie czasu pracy poświęconego tym zadaniom.
W najnowszej interpretacji dyrektor KIS nie zgodził się też na odliczanie w ramach ulgi kosztów przygotowywania i składania ofert innym podmiotom, w tym:
  • przekazywania im próbek degustacyjnych,
  • organizacji degustacji i szkoleń produktowych (wynajem sali, wyroby przeznaczone do degustacji, dodatkowe surowce, koszty zatrudnienia kucharza obsługującego degustacje).
Stwierdził, że nie mieszczą się one w katalogu kosztów, o których mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 5 ustawy o CIT.
Potwierdził natomiast, że warunek zwiększenia przychodów (w ciągu dwóch lat) będzie spełniony, gdy nastąpi jakikolwiek wzrost przychodów ze sprzedaży produktów ogółem w stosunku do roku poprzedniego (bez względu na to, jak duży byłby to wzrost).©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.565.2022.2.AN