W związku z tym – jak dodał – nie należy czekać aż do osiągnięcia przychodów. Pytanie zadał wspólnik spółki z o.o. prowadzącej działalność deweloperską. Spółka buduje mieszkania i domy, których sprzedaż ruszy w drugiej połowie 2015 r. Zanim jednak to się stanie, w maju 2015 r. zostanie ona przekształcona w spółkę komandytową.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy ponoszone od stycznia do maja 2015 r. wydatki może ona na bieżąco odnieść w koszty uzyskania przychodu. Chodziło o podatek od nieruchomości, wynagrodzenia pracowników i zarządu, raty leasingowe, czynsz najmu, koszty paliwa i reklamy.
Podatnik wskazał, że nie są to wydatki, które znajdą odzwierciedlenie w przychodzie spółki z o.o. z działalności deweloperskiej, ponieważ ta, jeszcze przed uzyskaniem tego przychodu, zostanie przekształcona. Dlatego – jego zdaniem – wydatki te będą mogli ująć w kosztach dopiero wspólnicy po przekształceniu spółki w komandytową.
Na skutek przekształcenia nie dochodzi bowiem do formalnej likwidacji spółki, a dotychczasowe prawa i obowiązki podatkowe przechodzą na podmiot przekształcony.
Dyrektor IS w Katowicach nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że co do zasady koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w tym okresie, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Inaczej jest jednak z kosztami pośrednimi – są potrącane w dacie ich poniesienia. Dyrektor wyjaśnił, że wymienione przez podatnika koszty m.in. płac i rat leasingowych należą do tej drugiej kategorii, a więc spółka powinna je uwzględnić w swoich rozliczeniach jeszcze przed przekształceniem.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r., nr IBPBI/1/415-1569/14/AB.