Spytała o to podatniczka, która prowadzi działalność hotelarsko-gastronomiczną w budynku wpisanym do ewidencji zabytków. Budynek ten wprowadziła do ewidencji środków trwałych i go amortyzuje (rozlicza się według liniowej stawki 19 proc. PIT).
W 2022 r. wymieniła dach zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. Wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną na jej firmę.