Przedsiębiorca ma prawo odliczyć 50 proc. wydatków na remont zabytku oraz zaliczyć do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczone od wartości początkowej, powiększonej o kwotę netto wydatków na roboty budowlane – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to podatniczka, która prowadzi działalność hotelarsko-gastronomiczną w budynku wpisanym do ewidencji zabytków. Budynek ten wprowadziła do ewidencji środków trwałych i go amortyzuje (rozlicza się według liniowej stawki 19 proc. PIT).
W 2022 r. wymieniła dach zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. Wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną na jej firmę.
W 2022 r. art. 26hb ust. 1 i ust. 4 ustawy o PIT pozwalał właścicielowi zabytku odliczyć 50 proc. wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. Od 2023 r. przepis się zmienił – ulga przysługuje jedynie na remont nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (już nie do ewidencji).
Kobieta spytała, czy za 2022 r. może skorzystać z ulgi na zabytki, zachowując zarazem prawo do odliczenia odpisów amortyzacyjnych. Jej wątpliwości wiązały się z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie mogą być odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, które zostały odliczone od podstawy opodatkowania albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że kobieta będzie mogła połączyć ulgę z amortyzacją. Z art. 26hb ust. 11 ustawy o PIT wynika bowiem, że art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje w przypadku odliczenia wydatków na remont podlegających uldze na zabytki.
Co więcej, dyrektor KIS wyjaśnił, że amortyzacja podatkowa dotyczy także tej części środka trwałego (w tym wypadku budynku), która została ulepszona wskutek remontu rozliczonego w ramach ulgi na zabytki (a więc także, gdy wydatki zostały odliczone od dochodu).
Kobieta odliczy więc 50 proc. wydatków na wymianę dachu, a jednocześnie zachowa prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynku, powiększonej o kwotę netto wydatków na roboty budowlane – podsumował organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.939.2022.2.AP