W ponad połowie państw Unii Europejskiej kwoty wolne od podatku są dużo wyższe niż w naszym kraju. Dobrze wypadamy natomiast na tle Europy pod względem ulg prorodzinnych
Składki ZUS w UE i kwota wolna od podatku / Dziennik Gazeta Prawna
Z opublikowanego wczoraj raportu firmy PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki. Polska na tle Europy” wynika, że stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są w Polsce na stosunkowo niskim poziomie; najwyższa to 32 proc., choć ponad 97 proc. podatników płaci podatek według stawki 18 proc. Zajmujemy więc 20. pozycję na 28 krajów UE, licząc od stawek najwyższych do najniższych. Najwyższą stawkę PIT ma Szwecja – 57 proc. Stawki przewyższające 50 proc. obowiązują też w Portugalii, Holandii, Danii, Austrii, Belgii i Słowenii. Niższe stawki niż w Polsce mają natomiast inne kraje z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej, a więc: Słowacja, Łotwa, Czechy, Estonia, Rumunia, Węgry, Litwa i Bułgaria.
– Do oceny wysokości obciążeń podatkowych należy jednak brać pod uwagę także: kwotę wolną od podatku, wysokość progów podatkowych, możliwość stosowania ulg, a także składki na ubezpieczenia społeczne – zwraca uwagę Joanna Narkiewicz-Tarłowska, wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. A pod tym względem Polska wypada słabo.
Kwota wolna od podatku wynosi w Polsce ok. 750 euro, podczas gdy na Słowacji 3800 euro, w Niemczech 8354 euro, w Wielkiej Brytanii ok. 13,5 tys. euro, a na Cyprze – to rekord wśród państw UE – 19,5 tys. euro. W tym zestawieniu zajmujemy ostatnią lokatę wśród państw stosujących progresywny PIT. Z drugiej strony w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia i Węgry w ogóle nie ma kwoty wolnej, ponieważ obowiązuje tam liniowa stawka PIT (najniższa jest w Bułgarii – 10 proc.).
Nieco lepiej Polska wypada w zestawieniu kosztów pracy – zajmujemy 15. pozycję. Koszt po stronie pracodawcy wynosi u nas 22,67 proc. Najmniej na ZUS płacą pracodawcy w Danii, na Malcie, w Słowenii, Irlandii, Luksemburgu i na Cyprze.
W ocenie ekspertów PwC Polska wypada dobrze pod względem ulg prorodzinnych (obowiązuje zmieniona ulga na dzieci, wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Zdaniem Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej Polska mogłaby jednak lepiej wspierać pracę. Brakuje też ulg na innowacyjność.
– Opodatkowanie w Polsce jest dość wysokie, a nasz system podatkowy jest średnio atrakcyjny – podsumowuje Tomasz Barańczyk, partner w PwC.
Raport potwierdza też, że na kształtowanie stawek podatkowych duży wpływ ma sytuacja ekonomiczna kraju. Przykładowo w Portugalii i Grecji stawki podatkowe w ostatnich latach rosły, natomiast w Estonii i na Łotwie spadły. W Polsce natomiast progi skali podatkowej oraz kwota wolna nie zmieniały się od 2009 r.