Ministerstwo Finansów nie ogranicza się do ulgi prorodzinnej. Zapowiada zmiany, by zdopingować rodziny do posiadania przynajmniej trójki pociech.
Resort zapewnia, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie wydane ponad 2 mld zł na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Firmy, które wykorzystają takie rozwiązania, skorzystają już w styczniu 2016 r. ze specjalnych ulg w CIT – zapewniła w przemówieniu z 7 stycznia 2015 r. premier Ewa Kopacz.
Strategia na lata
Ministerstwo przypomniało, że rodziny, które posiadają kartę dużej rodziny, otrzymają zwrot nadpłaconego PIT już w ciągu miesiąca od złożenia zeznania (dziś czekają maksymalnie trzy miesiące, jak inni podatnicy).
Wszystko to ma być elementem długofalowej strategii, w ramach której już wydłużono w 2013 r. urlop rodzicielski (do roku), zwiększono dostępność przedszkoli przy jednoczesnym obniżeniu odpłatności za nie. Czterokrotnie (od 2010 r.) wzrosła także liczba żłobków. W ramach tej samej strategii od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni ok. 1000 zł świadczenia.
Resort finansów przypomniał także, że od 2016 r. prawo do świadczeń rodzinnych (dotychczas już przyznawanych) uzyska ta część rodzin, która dziś go nie posiada z uwagi na zbyt wysokie dochody. Będzie jednak obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą świadczenie będzie zmniejszane o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył dzisiejsze kryterium dochodowe (obecnie 564 zł na pełnosprawnego członka rodziny i 664 zł na niepełnosprawnego).
Od nowego roku
Na razie od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy rozszerzające prawo do ulgi na dzieci. Można z nich skorzystać już w rozliczeniu za 2014 r. Dotychczas, jeżeli wysokość podatku do zapłaty była zbyt niska, rodzice nie mogli w pełni skorzystać z tej preferencji. Po zmianach odzyskają niewykorzystaną kwotę z budżetu państwa.
Dzięki temu ponad 97 proc. rodzin – płatników PIT – będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Według obliczeń MF na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi będzie mogło liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. 2 mln dzieci.
W celu odzyskania z budżetu niewykorzystanej ulgi trzeba dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.).
Trzeba jednak pamiętać, że zwrot niewykorzystanej ulgi jest limitowany – nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Ponadto limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały odliczone: w zeznaniu PIT-28 (dotyczącym ryczałtu ewidencjonowanego), w zeznaniu PIT-36L (dotyczącym dochodów opodatkowanych według stawki liniowej 19 proc.) lub które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A (deklaracji dotyczącej karty podatkowej) bądź PIT-19A (deklaracji składanej przez osoby duchowne).
Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, to zwrot niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.
Niewykorzystana ulga będzie zwracana rodzicom w dowolnie ustalonej przez nich proporcji.
Ze zwrotu limitowanego wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego. Warunkiem jest tylko, by związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego.
Na rozszerzeniu prawa do ulgi mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci PIT. Warunkiem zwrotu jest opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z nich. Zdaniem MF będzie to gwarancją, że ulga na nowych zasadach nie stanie się zapomogą zniechęcającą do podejmowania pracy.