W przyszłym roku przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu o 1500 zł więcej z tytułu składki zdrowotnej zapłaconej za siebie i za osoby współpracujące niż w roku bieżącym. Roczny limit odliczenia wzrośnie bowiem z 8700 zł do 10 200 zł.

Tak wynika z obwieszczenia ministra finansów z 12 grudnia 2022 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238.
Przypomnijmy, że możliwość odliczenia składki zdrowotnej wprowadziła nowelizacja Polskiego Ładu z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265). Co prawda nie przywróciła ona możliwości potrącania prawie całej zapłaconej składki zdrowotnej (jak było to możliwe do końca 2021 r., kiedy to od podatku można było odjąć równowartość 7,75 proc. podstawy wymiaru składki, a tylko resztę, czyli 1,25 proc. ubezpieczony finansował z własnej kieszeni). Nowelizacja PŁ umożliwiła natomiast niektórym przedsiębiorcom częściowe odliczenie składki.
Podatnicy rozliczający się według liniowej stawki 19 proc. PIT mogą część zapłaconej składki:
  • odjąć od dochodu (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT) lub
  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 tej ustawy).
W obu przypadkach obowiązuje jednak roczny limit takiego potrącenia. Co roku jest on waloryzowany obwieszczeniem ministra finansów. W 2022 r. jest to 8700 zł, a w 2023 r. wyniesie – zgodnie z opublikowanym właśnie obwieszczeniem – 10 200 zł.
Inne zasady odliczeń dotyczą przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub według karty podatkowej. Pierwsi mogą odliczyć połowę zapłaconej składki zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące. Drudzy (rozliczający się według karty) potrącają od kwoty podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego 19 proc. zapłaconej składki.
Przypomnijmy, że przedsiębiorcy rozliczający się według skali PIT, podobnie jak inni podatnicy stosujący zasady ogólne, nie mogą w ogóle odjąć nawet części składki zdrowotnej. W zamian czerwcową nowelizacją obniżono im dolną stawkę podatku z 17 proc. do 12 proc. ©℗