Do limitu wyznaczonego przez ustawę urzędnicy wliczają tylko dni, w których faktycznie przebywają u przedsiębiorcy. Zdaniem ekspertów to nadużycie
Czas trwania kontroli podatkowej jest limitowany przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 672 ze zm.). W zależności od wielkości podmiotu wynosi on: 12, 18, 24 lub 48 dni.
Limity te dotyczą kontroli u przedsiębiorców. Niewykluczone, że za dwa lata zostaną przeniesione do nowej ordynacji podatkowej. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, która przygotowała założenia do nowej ustawy, chce bowiem, żeby limitowany był również czas trwania kontroli u podatników nieprowadzących biznesu.