Wyspecjalizowane urzędy skoncentrują się na przedsiębiorstwach o najwyższych przychodach. Każde z nich dostanie własnego opiekuna, który przyjrzy się ich rozliczeniom.
Wynika to z zatwierdzonego przez Jacka Kapicę, wiceministra finansów i szefa administracji podatkowej, dokumentu pod nazwą „Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach”. Dziś pracownicy takich jednostek, zamiast skupić się na obsłudze dużych podmiotów prowadzących skomplikowane operacje gospodarcze, zajmują się także niewielkimi firmami z kapitałem zagranicznym. Dzięki nowym rozwiązaniom obsługa dużych podatników przez wyspecjalizowane urzędy ma być łatwiejsza, szybsza i tańsza dla podatnika.
Superurząd