Usługi produkcji i postprodukcji filmów dla branży eventowej i mediowej są opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz firm z branży eventowej oraz mediowej. Zajmuje się m.in. odtwarzaniem prezentacji i filmów wideo dostarczonych przez klientów podczas różnego rodzaju gal, konferencji, spotkań biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Tworzy też animacje 2D i 3D na potrzeby tych wydarzeń.
Oprócz tego świadczy usługi produkcji i postprodukcji filmów. Pierwszy etap jego działalności – jak opisał – polega na opracowaniu koncepcji i scenariuszy filmów promocyjnych, reklam telewizyjnych i internetowych oraz programów telewizyjnych. Drugi etap, czyli produkcja, polega na zaangażowaniu ekipy (m.in. aktorów, reżysera, operatorów kamer, oświetleniowców i stylistów) oraz dostarczeniu sprzętu i świetlenia. Trzeci etap, czyli postprodukcja, polega na montażu materiału i dodawaniu efektów wizualnych i dźwiękowych.
Mężczyzna podał we wniosku o interpretację, że świadczone przez niego usługi należą do grupowań PKWiU: 59.14.10 (projekcja filmów), 59.11.12 (produkcja filmów reklamowych lub promocyjnych), 59.12.1 (postprodukcja) 59.12.14 (efekty wizualne).
Wolał jednak się upewnić, czy może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przychody z usług objętych podanymi przez podatnika symbolami PKWiU są objęte stawką 8,5 proc., na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten odnosi się do działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.
Organ zaznaczył natomiast, że możliwość opłacania ryczałtu oraz wysokość stawki podatkowej zależą od klasyfikacji świadczonych usług według grupowania PKWiU, a tego – jak podkreślił – dokonuje sam podatnik. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 listopada 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.946.2022.3.BM