Do konsultacji trafiły projekty nowych wzorów: deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (CIT-8E) oraz informacji o danych uprawniających do zastosowania tej formy opodatkowania (CIT/EZ).

Uwagi do nich można przesyłać do 25 listopada 2022 r. na adres e-mailowy: Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl.
Nowe druki będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.
Aktualizacja druku deklaracji (CIT-8E) jest związana z nowelizacją z 7 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2180). Zmieniła ona absurdalny przepis (art. 28t ust. 1 ustawy o CIT), który wcześniej nakazywał płacić estoński CIT do 20 lipca roku, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zysku. To oznaczało, że spółki, które podjęły taką uchwałę w drugiej połowie roku, musiały zapłacić podatek wstecz, za okres, zanim jeszcze powstał obowiązek podatkowy. To wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.
Na problem ten zwróciliśmy uwagę m.in. w artykule „Estońska pułapka na podatników” (DGP nr 93/2022).
Od 26 października 2022 r., wskutek wspomnianej nowelizacji, ryczałt od wypłaconego zysku należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Zgodnie z przepisem przejściowym art. 20 ust. 11 ustawy z 7 października 2022 r. te nowe zasady działają z mocą wsteczną. Mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych po 30 czerwca 2022 r. przez podatników opodatkowanych ryczałtem, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji trzeba to uwzględnić w nowym wzorze CIT-8E. Pozostałe zmiany w tym formularzu są doprecyzowujące i mają uprościć oraz uporządkować informacje wykazywane przez spółkę.
Natomiast w druku CIT/EZ zmiany zaszły w części D dotyczącej warunków odnoszących się do wymaganego zatrudnienia i wynagrodzeń. Nowelizacja odpowiedziała bowiem na liczne wątpliwości zgłaszane przez spółki chętne do korzystania z estońskiego CIT. ©℗