Uwagi do nich można przesyłać do 25 listopada 2022 r. na adres e-mailowy: Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl.
Nowe druki będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.