Opłata wnoszona przez uczestników imprezy sportowej na rzecz jej organizatora jest objęta preferencyjną stawką podatku – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Wniosek o interpretację złożyła fundacja – organizator biegu ulicznego na dystansie 3,8 km. W imprezie miały uczestniczyć sztafety składające się z pięciu dorosłych osób dowolnej płci. Warunkiem wzięcia udziału była rejestracja i wpłata wpisowego.
Fundacja pierwotnie naliczała 23-proc. VAT, ale uznała, że to błąd. Powołała się na poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, który przewiduje niższą stawkę VAT dla usług wstępu na imprezy sportowe. Przytoczyła słownikową definicję wstępu, z której wynika, że obejmuje on także aktywne uczestnictwo i korzystanie z zapewnionych podczas biegu atrakcji.
Powołała się także na orzecznictwo sądów, m.in. wyrok NSA z 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 311/13). Dyrektor izby zgodził się z fundacją, że wpisowe płacone za uczestnictwo w imprezie sportowej jest opodatkowane według stawki 8 proc. VAT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r. nr IBPP2/443-1232/14/WN