Z tego powodu zakup samochodu został udokumentowany fakturą konsumencką (tj. bez NIP nabywcy), która została wystawiona 17 marca 2022 r. W związku z tym, że pojazd został wykupiony do majątku prywatnego, przedsiębiorca nie odliczył VAT wynikającego z otrzymanej faktury za wykup auta, a także nie zaliczył tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – ani wprost, ani poprzez odpisy amortyzacyjne (wykupiony samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy). 14 listopada 2022 r. pan Tomasz – jako osoba prywatna – sprzedał ten samochód za 36 950 zł (kwota ta odpowiada wartości rynkowej auta na dzień sprzedaży). Nabywcą była pani X mieszkająca w Polsce i w wyniku dostawy samochód nie miał być wywożony z kraju. Pomiędzy sprzedawcą a nabywcą nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej pan Tomasz rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Przedsiębiorca wpłaca VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinien on rozliczyć sprzedaż tego samochodu na gruncie VAT i PIT? ©℗
PIT
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Według ustawy o PIT odrębnymi źródłami przychodów są m.in.: