Mimo prawomocnego wyroku uchylającego interpretację podatkową resort finansów nie zmienia zdania. Według ministerstwa po zawieszeniu działalności gospodarczej preferencja się nie należy.
Przepisy wykluczają wspólne rozliczenie z dzieckiem, jeśli do podatnika ma zastosowanie m.in. art. 30c ustawy o PIT, tj. 19-proc. podatek od działalności gospodarczej. Według fiskusa nie ma znaczenia w tym przypadku, czy firma została zawieszona.
Takie stanowisko zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 3 listopada 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 772/14). Prawdopodobnie to pierwsze orzeczenie w tej sprawie. WSA wbrew przyjętej linii interpretacyjnej organów podatkowych uznał, że osoba samotnie wychowująca dziecko, która zawiesiła działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19 proc. i nie osiągnęła z tej działalności w roku podatkowym żadnego dochodu, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT.