Chodzi o projekt, o którym pisaliśmy wczoraj w artykule „Opłaty od małpek i cukrowa na nowych zasadach” (DGP nr 203/2022). Co do zasady zakłada on złagodzenie zasad nakładania kar za nieterminowe uiszczenie opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml (małpek) i za spóźnione złożenie sprawozdania o ich sprzedaży.
Stawki kar (a w zasadzie dodatkowych opłat) będą o połowę niższe, jeżeli przedsiębiorca naprawi swój błąd w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli podatkowej.
Zarazem jednak w przepisach podatkowych zostanie zapisane, że te dodatkowe opłaty, mimo że w zmniejszonej wysokości, nadal będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 16g ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 19g ustawy o CIT. Już dziś nie są one podatkowym kosztem, z tym że w podstawowym ich wymiarze.
Reklama
Analogiczna zmiana będzie dotyczyć dodatkowych opłat za nieterminowe uiszczenie opłaty od napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny i tauryny (tzw. podatku cukrowego) i za spóźnione złożenie sprawozdania. Te dodatkowe opłaty zostaną złagodzone, ale nadal, mimo zmniejszonej ich wysokości, nie będą podatkowym kosztem (art. 23 w ust. 1 pkt 16f ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 19f ustawy o CIT).
Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach