Pytanie zadał przedsiębiorca świadczący usługi cyberbezpieczeństwa, który prowadził biuro we własnym domu. Przechowywał w nim poufne dane należące do klientów, karty dostępu do ich biur, klucze do uwierzytelniania poufnych danych, poufną dokumentację. Ich utrata wiązałaby się z koniecznością wypłacenia klientowi wysokich kar finansowych lub rozwiązaniem umowy. Tymczasem zdarzało się, że przedsiębiorca wyjeżdżał do biur klientów, a jego dom pozostawał bez ochrony. Nieruchomość miała system alarmowy i monitoring, a dodatkową ochronę zapewniał pies. Przedsiębiorca ponosił na jego utrzymanie wydatki, m.in. na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
We wniosku o interpretację twierdził, że mógłby odliczyć całość podatku naliczonego na fakturach dokumentujących takie wydatki zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Mają one bowiem związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazywał, że związek wydatków na utrzymanie psa stróżującego z przychodem potwierdził na gruncie podatku dochodowego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 listopada 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL). Taka sama wykładnia powinna być przyjęta również dla rozliczenia VAT – podsumował.