W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma, która została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) – poinformował resort w komunikacie.

Wynika z niego, że nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:
■ powiązanie istniejącego konta z KSeF,
■ wystawianie faktur w KSeF,
■ odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.
Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Obecnie można korzystać z niego na zasadzie dobrowolności. Stanie się on obowiązkowy dopiero od 1 stycznia 2024 r. (pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.”, DGP nr 117/2022). Wynika to z decyzji unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).
Przypomnijmy, że aplikacja e-mikrofirma znajduje się w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnik może się zalogować do swojego konta w e-US m.in. za pomocą e-dowodu osobistego, profilu zaufanego i bankowości elektronicznej. ©℗