Wynika z niego, że nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:
■ powiązanie istniejącego konta z KSeF,