Importer perfum, w których znajduje się alkohol etylowy o mocy objętościowej powyżej 1,2 proc., zasadniczo powinien zapłacić od niego akcyzę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy alkohol ten zostałby skażony jedną z metod uznanych w krajach unijnych lub podatek zostałby zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w serii niedawnych wyroków.

Chodziło o przedsiębiorcę, który we wrześniu i w listopadzie 2013 r. zgłosił import wody kolońskiej i perfum z zerową stawką celną oraz 23-proc. VAT. Funkcjonariusze urzędu celnego skontrolowali dokumenty i doszli do wniosku, że przedsiębiorca powinien był zapłacić również podatek akcyzowy od alkoholu zawartego w perfumach. Organ pierwszej instancji rozpoczął w związku z tym postępowanie wymiarowe i zażądał przedstawienia m.in. certyfikatów potwierdzających skład chemiczny produktu, wskazania procentowej ilości alkoholu w perfumach oraz metod jego skażenia. W odpowiedzi pełnomocnik strony wyjaśnił, że nie jest to możliwe, bo towary znajdują się już w obrocie handlowym. Zostały też nabyte od pośredników, a nie od producentów, co uniemożliwia przekazanie żądanych danych.
Organ pierwszej instancji uznał, że skoro importowane perfumy zawierają alkohol etylowy o mocy objętościowej powyżej 1,2 proc. objętości, przedsiębiorca powinien był zapłacić daninę według stawki określonej w art. 93 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (obecnie jest to 8811,00 zł od hektolitra alkoholu etylowego 100 proc. vol. zawartego w gotowym wyrobie). Takie stanowisko podtrzymał dyrektor izby administracji skarbowej, który zwrócił uwagę, że przedsiębiorca nie udowodnił, że alkohol został skażony jedną z metod zatwierdzonych przez którekolwiek państwo unijne ani że podatek został zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu. Musi więc zapłacić daninę.
Z fiskusem zgodziły się sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przypomniał, że opodatkowany jest również alkohol etylowy o mocy objętościowej powyżej 1,2 proc. zawarty w produktach nieakcyzowych, takich jak dezodoranty i perfumy. Potwierdził to również NSA, który podkreślił, że definicja alkoholu etylowego z art. 93 ustawy o podatku akcyzowym, na którą powoływały się fiskus i WSA, prawidłowo wdrożyła art. 20 unijnej dyrektywy 92/83/EWG. W konsekwencji opodatkowanym alkoholem etylowym są „wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej”. To zaś oznacza, że podatek trzeba uiścić także od alkoholu etylowego zawartego w perfumach czy dezodorantach. ©℗

orzecznictwo

Wyroki NSA z 7 września 2022 r., sygn. akt I GSK 3395/18, I GSK 3427/18, I GSK 3460/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia