Właściciel gruntu, przez który przebiega gazociąg, nie musi płacić podatku od towarów i usług – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła właściciela fermy drobiu. Jako rolnik ryczałtowy nie rozlicza on VAT. Obawiał się jednak, czy nie będzie musiał tego robić ze względu na to, że udostępnił – za wynagrodzeniem – należące do niego nieużytki pod budowę gazociągu. Miał nadzieję, że fiskus weźmie pod uwagę to, iż udostępnia on grunty jako osoba prywatna i nie podejmuje w tym zakresie żadnych profesjonalnych działań.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że rolnik powinien płacić VAT od wynagrodzenia za służebność przesyłu, po przekroczeniu limitu obrotów zwolnionych z podatku (150 tys. zł). Uznał, że udostępnienie gruntu jest dokonywane w celach zarobkowych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł na korzyść rolnika. Stwierdził, że nie działa on jako profesjonalista, a jedynie sprawuje zarząd nad własnym majątkiem.
Tego samego zdania był NSA. Orzekł, że sam fakt posiadania gruntu nie przesądza o uznaniu właściciela za czynnego podatnika VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 276/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia