Pytanie zadała spółka będąca jednym z największych w Europie producentów kotłów i urządzeń ekologicznych dla sektora energetycznego. Jedną z inwestycji realizowała w Turcji. Nadzorowała montaż i uruchomienie elektrofiltru w tamtejszej firmie.
Wystawiła kontrahentowi dwie faktury za swoje usługi. Ten wypłacił wprawdzie wynagrodzenie, ale potrącił z niego 16 tys. euro tytułem 20-proc. podatku u źródła. Zrobił to jedynie na podstawie przepisów tureckich, a nie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Turcją (Dz.U. z 1997 r. nr 11, poz. 58).
Spółka, chcąc odzyskać te pieniądze, weszła w spór z kontrahentem. Zaangażowała nawet ambasadę naszego kraju w Ankarze.
Jednocześnie spytała dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy może uznać taki niesłusznie pobrany za granicą podatek u źródła za koszt uzyskania przychodów. Sądziła, że ma takie prawo, bo w przeciwnym razie – jak argumentowała – poniosłaby podwójne obciążenie. Nie tylko utraciłaby pieniądze na skutek bezprawnego potrącenia podatku u źródła, ale jeszcze nie mogłaby rozliczyć tej straty w Polsce.
Dyrektor katowickiej izby nie zgodził się jednak z jej stanowiskiem. Wyjaśnił, że skoro zagraniczny podatek został pobrany bezprawnie, to nie można twierdzić, że firma poniosła go w celu osiągnięcia przychodu. Nie może więc być uznany za koszt podatkowy i rozliczony w Polsce.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lutego 2015 r., nr IBPBI/2/423-1361/14/BG