Na fakturach wystawianych przez spółkę cywilną muszą się znaleźć imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników – przypomniał dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka cywilna, która o to spytała, uważała, że na fakturach można podawać jej skróconą nazwę.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast ich danymi identyfikacyjnymi są ich imiona i nazwiska. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się więc z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej – wskazał organ.
Wyjaśnił, że w przeciwnym razie nazwa spółki nie wskazywałaby, kto faktycznie jest stroną stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. A oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego – podkreślił. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.376.2022.1.KP