Tak też wynika z objaśnień podatkowych ministra finansów z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych”.
Oznacza to, że nie należy stosować tu dwuetapowego modelu obliczania obciążeń w estońskim systemie, czyli: