W takiej sytuacji – jak wyjaśnił szef KAS – pierwsza transakcja, między producentem a spółką pośredniczącą, jest dostawą „ruchomą”, opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia transportu, czyli na terytorium Polski. Natomiast druga transakcja – pomiędzy spółką a jej pozaunijnymi klientami – ma charakter „nieruchomy”. Kluczowe jest bowiem to, do której z tych transakcji jest przypisany transport towarów.
Do ponownego przeanalizowania tej sprawy skłoniła szefa KAS skarga wniesiona przez spółkę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Organ stwierdził, że spółka miała rację, i zmienił interpretację z 4 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.147.2022.2.JSU).