Przedsiębiorca, który kupił nieruchomość za pieniądze z kredytu udzielonego na rozwój firmy, nie skorzysta z zaniechania poboru podatku, gdy bank umorzy jego zobowiązanie kredytowe – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która przez ponad 20 lat prowadziła działalność gospodarczą, świadcząc usługi hotelowe. Za pieniądze z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na rozwój firmy kupiła w 2006 r. nieruchomość wczasową wraz z mieszkaniem. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosiła 637 mkw.
W 2012 r. kobieta przeprowadziła się wraz z mężem do tego mieszkania i w nim się zameldowała. W pozostałej części nieruchomości prowadziła pensjonat.
Gdy mąż zachorował, działalność gospodarcza podupadła, co przełożyło się na opóźnienia w spłacie kredytu. Bank naliczał z tego tytułu odsetki karne.
Wtedy żona porozumiała się z bankiem i zmieniła sposób użytkowania nieruchomości na lokale letniskowe z możliwością zameldowania. Następnie wyodrębniła je i sprzedała, co pozwoliło jej spłacić kredyt.
Zawarła też ugodę, w której bank zgodził się na umorzenie odsetek karnych od kredytu. Bank wystawił w związku z tym informację PIT-11, w której wykazał wysokość osiągniętego w ten sposób przez kobietę przychodu.
Ona sama uważała, że choć bank wystawił informację PIT-11, to nie zapłaci ona PIT od umorzenia, bo może skorzystać z zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 548). Dotyczyło ono przychodów (dochodów) osiągniętych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do końca 2021 r. Obecnie ta sama preferencja podatkowa wynika z rozporządzenia z 11 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 592).
Kobieta argumentowała, że spełnia warunki zaniechania poboru podatku – przeznaczyła kupioną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe, a przychód z tytułu umorzenia odsetek karnych od kredytu osiągnęła w okresie od 2019 r. do końca 2021 r.
Innego zdania był dyrektor KIS. Stwierdził, że kobieta nie spełniła podstawowego warunku dotyczącego zaniechania poboru podatku. Kupiła bowiem nieruchomość za środki z kredytu inwestycyjnego.
Kredyt inwestycyjny to – jak wyjaśnił organ – kredyt bankowy, którego przeznaczeniem jest umożliwienie prowadzenia działalności rozwojowej, a to oznacza, że kobieta powinna była zadeklarować wysokość przychodu z tytułu umorzonych odsetek karnych w zeznaniu rocznym i zapłacić należny od nich podatek. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.469.2022.2.EC