Nieopodatkowana kwota spadków i darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby z najbliższej rodzinny wzrośnie z 9637 zł do 10 434 zł – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Zasadą jest, że otrzymane spadki i darowizny są opodatkowane, gdy ich wartość przekroczy kwoty określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn.
Zarazem jednak w ustawie przewidziane jest zwolnienie z podatku dla spadków i darowizn od najbliższej rodziny. Są one objęte całkowitym zwolnieniem na podstawie art. 4a tej ustawy. Dotyczy ono tzw. zerowej grupy podatkowej, do której są zaliczani: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.
Chcąc jednak skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić warunki przewidziane w tym art. 4a ustawy, np. zawiadomić w ciągu 6 miesięcy urząd skarbowy na formularzu SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.
Jeżeli nie są spełnione warunki zwolnienia (bo np. ktoś przeoczy termin 6 miesięcy na powiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie albo nie mieści się w zerowej grupie podatkowej), to zastosowanie mają limity z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Minister finansów zmienia je rozporządzeniem, gdy ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku wzrosną o ponad 6 proc. Tak właśnie się stało. Minister finansów ustalił na podstawie komunikatów prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, że nastąpił wzrost cen o 8,27 proc. O tyle więc wzrosną limity i wartości w skali podatkowej (patrz: tabela).
To oznacza, że kwota zwolnienia dla spadków i darowizn w I grupie podatkowej wzrośnie z 9637 zł do 10 434 zł. I grupa podatkowa jest szersza od grupy zerowej, ponieważ zalicza się do niej także zięcia, synową i teściów.
Projekt zakłada, że wzrosną także limity zwolnień dla pozostałych grup podatkowych (art. 9 ust 1 ust. 2 i 3 ustawy), tj.:
  • z 7276 zł do 7878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z II grupy podatkowej, do której zalicza się: zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  • z 4902 zł do 5308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z III grupy podatkowej, czyli niezaliczona do żadnej z pozostałych grup.
W każdym przypadku kwota zwolnienia dotyczy spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat.
Podobna zmiana nastąpi w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy. Mówi on o zwolnieniu dla nabytych pieniędzy lub rzeczy od osoby z I grupy podatkowej w ciągu pięciu lat, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na mieszkanie, dom lub spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. W tym przypadku limit darowizny od jednej osoby wzrośnie z 9637 zł do 10 434 zł, a od wielu osób łącznie – z 19 274 zł do 20 868 zł.
Zmiany mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. ©℗
Nowa skala podatkowa w podatku od spadków i darowizn
Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
11 128 3 proc.
11 128 22 256 333 zł 90 gr i 5 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 890 zł 30 gr i 7 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
11 128 7 proc.
11 128 22 256 779 zł i 9 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 1780 zł 60 gr i 12 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
11 128 12 proc.
11 128 22 256 1335 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 3115 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek – w konsultacjach