Wyjaśnił, że podatnik musi obliczyć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w takiej proporcji, w jakiej kwalifikowane IP jest zawarte w cenie sprzedaży towaru lub usługi. Bo tylko w tej części dochód ten może być z 5-proc. CIT
Chodziło o spółkę akcyjną z branży chemicznej, prowadzącą działalność badawczo-rozwojową. Dzięki temu spółka udoskonala swoje produkty i tworzy nowe. Wskutek jednego z takich projektów B+R opracowano innowacyjną metodę produkcji pianek poliuretanowych. Firma zrealizowała projekt w 2015 r. i w tym samym roku wystąpiła o europejski patent na prawo własności intelektualnej.