Sprawa dotyczyła spółki, która po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 (Grupa Warzywna) złożyła wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. Naczelnik urzędu skarbowego ustalił bowiem wcześniej, że spółka nie zweryfikowała należycie kontrahenta (nie dochowała należytej staranności) i w efekcie miała udział w oszustwie VAT.
W wydanej wtedy decyzji naczelnik nie tylko nakazał spółce zapłacić VAT, lecz także wymierzył jej 30-proc. sankcję na podstawie art. 112b ust. 1 ustawy o VAT. Decyzja dotyczyła rozliczeń za kilka miesięcy 2017 r. i stała się ostateczna.