Rolnik nie potrąca daniny od wynagrodzenia za zagraniczną licencję – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o rolnika, który zajmuje się uprawą i tworzeniem nowych gatunków roślin i w związku z tym płaci podatek od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. l0 ust. l pkt 4 ustawy o PIT).
Reklama
Wątpliwość dotyczyła tego, czy rolnik musi potrącić podatek u źródła od licencji kupowanych za granicą. Jego głównym kontrahentem jest niemiecki właściciel szkółki roślinnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90) byłaby to stawka 5 proc.

Reklama
Rolnik uważał jednak, że w ogóle nie musi potrącać daniny. Potwierdził to dyrektor katowickiej izby. Przypomniał, że płatnikami daniny u źródła są tylko przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o PIT). Skoro rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej, to tym samym nie jest płatnikiem, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. To oznacza, że ma prawo wypłacać należności w pełnej wysokości, bez pobierania podatku – potwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-890/14/BJ