Osobom, które honorowo oddają krew, przysługuje ulga podatkowa. To jedyny z przywilejów krwiodawcy, który można otrzymać w formie finansowej. Jej wysokość zależy od tego, ile w danym roku kalendarzowym odda krwi lub jej składników. Pieniądze przeliczane są na litry przekazanych nieodpłatnie płynów. Darowizna odliczana jest od dochodu, a wysokość ulgi nie może przekraczać 6 proc. Warto pamiętać, że ograniczenie to dotyczy wszystkich darowizn i nie zawęża się tylko do krwi.

Kiedy ulga podatkowa dla krwiodawcy?

Reklama

Każdy krwiodawca, który w danym roku kalendarzowym oddał honorowo krew, może przy rocznym rozliczeniu skorzystać z ulgi podatkowej. Dotyczy to zarówno osób oddających krew pełną, osocze krwi, jak i jej pozostałe składniki. Wszystkie osoby mają prawo zawrzeć takową darowiznę w rozliczeniu PIT. Oczywiście jest to przywilej, nie obowiązek.

Ile wynosi ulga podatkowa dla krwiodawców?

Reklama

W przypadku krwi pełnej, litr wyceniany jest na 130 złotych. Tak wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Dodatkowo w rozporządzeniu zostały zawarte inne wyceny. I tak:

Rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przysługuje dawcy krwi:

1) rzadkiej grupy w wysokości:
a) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników
w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:
– pierwszy – 50 zł,
– każdy kolejny – 25 zł,
c) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
d) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg)Więcej szczegółów znajduje się w Dzienniku Ustaw, który można znaleźć na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000023501.pdf

Co zrobić, aby otrzymać ulgę podatkową?

Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych według skali podatkowej, mogą odliczyć darowiznę w formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-37L. Z kolei ci, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, taką darowiznę odliczają w formularzu PIT-28. W drugim przypadku nie jest ważne czy darowizna zostanie odliczona od przychodu, czy od dochodu. Podatek liniowy i karta podatkowa z kolei wykluczają możliwość skorzystania z tego rodzaju ulgi podatkowej.

Do rocznego zeznania konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O, gdzie wykazuje się kwotę odliczenia. W rozliczeniu należy też wskazać dane obdarowanego, gdzie w tym przypadku będzie to Regionalne Centrum Krwiodawstwa.

Nie ma konieczności posiadania oświadczenia o przyjęciu darowizny. Jedynym dokumentem wymaganym jest zaświadczenie z RCKiK na temat ilości oddanej krwi lub jej składników w danym roku. Nie ma również wymogu podawania wysokości ekwiwalentu przysługującemu krwiodawcy.

Przy skorzystaniu z ulgi w związku z honorowym dawstwem krwi pomniejszamy swój dochód. W związku z tym maleje również podstawa opodatkowania. Wszystko skutkuje tym, że podatek do zapłaty jest niższy.

Jak obliczyć wysokość ulgi podatkowej dla krwiodawców?

Mężczyzna w ciągu roku może maksymalnie oddać 2,7 litra pełnej krwi, kobieta natomiast 1,8 litra. Kwotę ulgi uzyskujemy, mnożąc ilość oddanej honorowo krwi w danym roku przez przelicznik, który został przyjęty dla tej ulgi i wynosi 130 złotych za litr.

Przykład: Jeśli w danym roku udało się 4-krotnie oddać honorowo krew pełną – wtedy w okienku „darowizny” przy krwiodawstwie wpisujemy wartość 4x450 ml = 1800 ml = 1,8 litra. Jako nazwę obdarowanego wpisujemy „Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w … [tutaj wpisujemy miasto]”. Ilość krwi wyrażonej w litrach mnożymy przez 130 złotych [1,8x130 zł], co daje nam kwotę 234 złote.

Warto wspomnieć, że zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości przekazania krwi osobie fizycznej. Aby zatem skorzystać z ulgi, trzeba oddać krew na rzecz publicznej służby krwi. Nie podlega uldze podatkowej również oddanie krwi za granicą Polski, czy też przekazanie jej pośrednikowi.

Dodatkowo, jak podaje rządowy serwis podatki.gov.pl „jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym”.

Według rządowych informacji nie odlicza się darowizn, które:

- zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy PIT,
- zostały zwrócone w dowolnej formie.

Ważne! Kwoty darowizny nieodliczone w rocznym zeznaniu podatkowym (z powodu braku dochodów lub przychodów) nie można odliczyć w kolejnych latach.