Co to jest SLIM VAT 3

Jak podaje resort finansów, SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.

Reklama

Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu m.in. poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym, poszerzenie zakresu zwolnień z VAT, uproszczenie fakturowania, czy konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia w SLIM VAT 3

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne, ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce i liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

"SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat. Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej" - zaznacza ministerstwo.

SLIM VAT 3 a status małego podatnika

Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 mln 200 tys. euro do 2 mln euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, pierwszą część pakietu SLIM VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, drugi pakiet w postaci SLIM VAT 2 wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/