Jeżeli w porozumieniu zwalniającym z długu nie zostały określone proporcje, według jakich odpowiadają osoby zobowiązane, to przychód u każdej z nich powinien być wyliczony po równo – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.

Pytanie zadała spółka, która nie wiedziała, jak powinna wykazać przychód z tytułu umorzenia długu dwóm dłużnikom. Byli to najemcy lokalu użytkowego. Spółka wystawiła im informacje PIT-8C, w których wykazała po połowie przychód każdego z nich. We wniosku o interpretację podkreślała, że skoro obaj dłużnicy są solidarnie odpowiedzialni za całą wierzytelność, to podział po połowie jest logiczny i zgodny z prawem.
Potwierdził to dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że skoro w porozumieniu nie określono wyraźnie, ile z umorzonej kwoty przypada na poszczególnych dłużników, to przychód należy podzielić między nimi po równo.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-849/14/MK