Ministerstwo Finansów zaktualizowało kalkulator #Niskie Podatki. Każdy może sprawdzić, ile zarobi na dwóch umowach o pracę, a ile na zleceniu.

Polski Ład 1.0 wprowadzony 1 stycznia, a następnie Polski Ład 2.0 obowiązujący od 1 lipca i promowany hasłem #NiskiePodatki, znacząco wpływają na miesięczne wynagrodzenie i roczny wymiar podatku. W sieci jest wiele symulacji i kalkulatorów pozwalających obliczyć wynagrodzenie netto na nowych zasadach. Często sprawdzają się one jednak tylko w najprostszych przypadkach, gdy których ktoś ma jedno stałe źródło dochodów. Ministerstwo Finansów udostępniło bardziej rozbudowany kalkulator.

#Niskie Podatki. Kalkulator dla etatu i zlecenia

Ministerialne narzędzie (link: Kalkulator #Niskie Podatki) po ostatniej aktualizacji z 15 lipca pozwala obliczyć miesięczne wynagrodzenie, jak i dochód netto na koniec roku dla podatników, którzy:

- pracują na etacie;

- pracują na dwóch etatach;

- pracują na umowie zlecenia.

Chociaż kalkulator ma wiele funkcji, jego obsługa jest dość prosta. Podatnik będący w standardowej sytuacji może po prostu wpisać wysokość wynagrodzenia brutto. Ci, którzy nie osiągają regularnych zarobków, mogą dla każdego miesiąca wypełnić osobną rubrykę.

Kalkulator Polskiego Ładu 2.0 z uwzględnieniem ulg

Suwaki pozwalają dostosować wyliczenia do indywidualnej sytuacja pracownika, który: uczestniczy w PPK; nie złożył PIT-2; pracuje poza miejscem zamieszkania; korzysta z autorskich kosztów uzyskania przychodów (ale tylko w odniesieniu do całości wynagrodzenia). Opcje „Czy korzystasz/korzystałeś z ulgi dla klasy średniej?” i „Czy korzystasz/korzystałeś z przedłużenia poboru zaliczek w trakcie roku?” są domyślnie zaznaczone. Odznaczyć je powinni tylko ci, którzy w tym roku składali pracodawcy oświadczenie, by opisanych rozwiązań nie stosować.

Wyliczenia możemy uzupełnić o ulgi przysługujące już trakcie roku: dla młodych, na powrót, dla pracujących seniorów i dla rodzin 4 plus. W rubryce „Podsumowanie rozliczenia rocznego” możemy ponadto wskazać, że rozliczamy PIT z dzieckiem (preferencja dla samotnych rodziców) lub dodać do obliczeń ulgę na dzieci. Niestety nie ma jeszcze możliwości przeprowadzenia symulacji dla wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem.

Co wynika z obliczeń?

Przykład 1. Jeśli ktoś osiąga minimalne wynagrodzenie 3010 zł brutto, od początku roku powinien zarobić 2 363,57 zł netto. 1 lipca akurat w tym przypadku nic się nie zmieniło. W porównaniu z 2021 r. podatnik zyska przez 12 miesięcy 1 848 zł.

Przykład 2. Pracownik z wynagrodzeniem 5 tys. zł brutto zyskał już od stycznia – jego miesięczna wypłata powinna być o 47 zł wyższa niż w 2021 r. Zmiany z 1 lipca znów są dla niego korzystne, wynagrodzenie netto powinno być o 125 zł netto wyższe od ubiegłorocznego. W skali roku taki pracownik zyska na zmianach nieco ponad 1,5 tys. zł. Załóżmy jednak, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko i skorzysta z przysługującej mu preferencji podatkowej. Wówczas zysk z reformy wyniesie już 3 229,04 zł rocznie.

Przykład 3. Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że na reformach nie stracą osoby zarabiające do 12,8 tys. zł brutto. Po ostatnich zmianach nawet wyższe dochody nie pozbawią jednak korzyści. Pracownik zarabiający 13 tys. zł brutto w niektórych miesiącach dostanie „na rękę” więcej, w innych mniej niż przed rokiem, ale na koniec roku zyska 4 338 zł. Z kalkulatora wynika, że zmiany są korzystne lub neutralne dla każdego pracownika w standardowej sytuacji, którego miesięczne zarobki nie przekraczają 17 991 zł brutto.

Polski Ład 2.0 i dwa etaty. Stracisz, by ostatecznie zyskać

Jeśli ktoś pracuje w więcej niż jednym miejscu, obliczanie skutków zmian podatkowych dla każdej umowy osobno mija się z celem. W 2022 r. tylko jeden pracodawca może uwzględniać miesięczną kwotę zmniejszającą podatek. Co więcej, koszty uzyskania przychodów w przypadku pracownika są limitowane i błędem byłoby zsumowanie ich wartości nominalnej z obu etatów. Dlatego nie ma nic niezwykłego w tym, że ktoś u dwóch pracodawców zarabia brutto tyle samo, a wynagrodzenie netto różni się nawet o kilkaset zł.

Kalkulator pozwala uwzględnić tego typu niuanse – w tym celu należy skorzystać z opcji „Dodaj kolejne źródło przychodu”. Obecnie obliczeń możemy dokonać tylko w przypadku dwóch umów o pracę. Wynik może rozczarować niektórych podatników, których miesięczne wynagrodzenie od lipca okaże się niższe niż do tej pory. Z drugiej strony nie będzie im groziła dopłata wysokiego podatku na koniec roku, co mogłoby się zdarzyć, gdyby nie Polski Ład 2.0.

Przykład 4. Pracownik niekorzystający z żadnych ulg w dwóch miejscach zarabia po 3500 zł brutto. W firmie A od lipca 2022 r. będzie dostawał „na rękę” 2 716,34 zł, a w firmie B 2 511,34 zł. W pierwszym przypadku wynagrodzenie jest wyższe niż do tej pory, a w drugim niższe. Na koniec roku łączne zarobki takiego pracownika okażą się jednak wyższe o 857 zł niż w 2021 r. Zaznaczmy, że nie można utożsamiać tej kwoty z wysokością ewentualnego zwrotu podatku – tej wartości kalkulator nie podaje.

Umowa zlecenia. Zarobisz mniej, ale też możesz zyskać

Kalkulator potwierdza to, o czym pisaliśmy w artykule „Polski Ład 2.0 i umowa zlecenia. Niższe wypłaty od 1 lipca” - zleceniobiorcy od lipca zarobią mniej.

Przykład 5. Zleceniobiorca zarabia 3500 zł brutto miesięcznie i opłaca dobrowolne chorobowe. Do czerwca br. dostawał „na rękę” 2 571,34 zł, a więc tyle, co w zeszłym roku. Od lipca będzie zarabiał 2 458,34 zł, a więc o 113 zł mniej. Ostatecznie jednak reforma będzie dla niego korzystna, bo przez rok zarobi 1 595 zł więcej niż w 2021 r. Jakim sposobem? Może spodziewać się wysokiego zwrotu podatku, który otrzyma po rozliczeniu PIT za 2022 r. Kalkulator nie podaje kwoty zwrotu.

Sytuacja niższych miesięcznych dochodów netto w zamian za zwrot podatku może być dla wielu niezadowalająca, jest jednak przejściowa. Od stycznia 2023 r. zleceniobiorcy będą mogli złożyć zleceniodawcy oświadczenie analogiczne do druku PIT-2 składanego przez pracowników, który upoważnia do stosowania kwoty wolnej od podatku już w ujęciu miesięcznym. W efekcie wypłaty będą wyższe.

Niestety, inaczej niż w przypadku umowy o pracę, kalkulator zlecenia pozwala wprowadzić tylko jedną umowę. Jeśli ktoś pracuje na kilku zleceniach i są one w ten sam sposób oskładkowane, pewnym rozwiązaniem może być zsumowanie kwot brutto i wprowadzenie do kalkulatora otrzymanego wyniku.

Kolejne funkcje kalkulatora w przygotowaniu

Ministerstwo Finansów zapowiadało, że sukcesywnie będzie aktualizować kalkulator. Zaprezentowany w czerwcu harmonogram ich publikacji nowych opcji wydaje się już nieaktualny, niemniej resort nadal zapewnia na stronie internetowej, że „w kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników”.

Wcześniej informowało, że planuje kalkulatory dla emerytów, osób łączących emeryturę z innym źródłem dochodów, rozliczających podatek z małżonkiem oraz prowadzących działalność gospodarczą.