Wprowadzając z początkiem roku zmiany nazwane Polskim Ładem (wersja 1.0), prawodawca postanowił „poprawić” byt samotnych rodziców. W ramach tej zmiany derogowane zostały przepisy dotychczas normujące zagadnienie wspólnego rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem, a w ich miejsce zostało wprowadzone przysługujące takiemu podatnikowi odliczenie kwoty 1500 zł. Przypomnijmy w jednym zdaniu - bo teraz to już historia - że była to całkowita kwota odliczenia, bez jej powiększania ze względu na liczbę dzieci. Co ciekawe, wprowadzając w ustawie z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: Polski Ład 2.0) zmiany w tym zakresie ze skutkiem od początku 2022 r., prawodawca nie silił się nawet na zastosowanie zabezpieczenia analogicznego do użytego w odniesieniu do ulgi dla klasy średniej, które ma chronić podatnika przed wstecznym pogarszaniem się jego sytuacji. Innymi słowy, ustawodawca uznał, iż taki bezpiecznik konstytucyjny jest zbędny, ponieważ nowe-stare rozwiązanie jest z gruntu korzystniejsze od tego wprowadzonego w pierwszej odsłonie Polskiego Ładu.

O tym muszą pamiętać przedsiębiorcy