Nie zmieniło się natomiast sformułowanie, że należy uwzględnić także zaliczki „pobrane przez płatników”. Jeżeli podatnik jest w trakcie roku rozliczany przez płatnika, to można powiedzieć, że w jego przypadku nic się nie zmieniło. Wykazuje on w zeznaniu rocznym tylko zaliczki pobrane przez płatnika, a nie te, które były należne. Jest to zresztą zrozumiałe, bo z reguły podatnik (np. pracownik, zleceniobiorca) nie wie nawet, ile podatku płatnik powinien był potrącić, a tego nie zrobił.
Zmiana nastąpiła natomiast u podatników, którzy samodzielnie wpłacają zaliczki na PIT (np. przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2022 r. zamiast „zapłaconych” za dany rok zaliczek mają uwzględniać w rozliczeniu rocznym sumę „należnych” za dany rok zaliczek. Co oznacza ta nowelizacja?