Od 2022 r. podatnicy PIT muszą po zakończeniu roku wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z rocznego zeznania a sumą „zapłaconych” za dany rok zaliczek. Do końca 2021 r. zamiast sumy „zapłaconych” zaliczek brali pod uwagę sumę „należnych” zaliczek.

Nie zmieniło się natomiast sformułowanie, że należy uwzględnić także zaliczki „pobrane przez płatników”. Jeżeli podatnik jest w trakcie roku rozliczany przez płatnika, to można powiedzieć, że w jego przypadku nic się nie zmieniło. Wykazuje on w zeznaniu rocznym tylko zaliczki pobrane przez płatnika, a nie te, które były należne. Jest to zresztą zrozumiałe, bo z reguły podatnik (np. pracownik, zleceniobiorca) nie wie nawet, ile podatku płatnik powinien był potrącić, a tego nie zrobił.
Zmiana nastąpiła natomiast u podatników, którzy samodzielnie wpłacają zaliczki na PIT (np. przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2022 r. zamiast „zapłaconych” za dany rok zaliczek mają uwzględniać w rozliczeniu rocznym sumę „należnych” za dany rok zaliczek. Co oznacza ta nowelizacja?
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów zapewniło, że zmiana w art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT ma tylko charakter doprecyzowujący, a nie merytoryczny. Nie wpływa zatem – jak tłumaczy MF – „na wysokość różnicy, którą podatnicy mają obowiązek wpłacać przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania”.
„Polega na dokładniejszym wskazaniu sposobu obliczenia kwoty, jaką podatnik powinien wpłacić (dopłacić) w rocznym rozliczeniu. Jest to różnica między podatkiem należnym wynikającym ze złożonego zeznania, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników” – wyjaśniło MF.
Zmiana tego przepisu wymusi natomiast zapewne modyfikacje w formularzach PIT-36 i PIT-36L. ©℗
Zmiana w art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT
Do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r.
Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić: różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników; Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;