Koncern farmaceutyczny, który funduje lekarzom udział w kongresach medycznych, musi wystawić informacje potwierdzające wysokość uzyskanego przez nich w ten sposób przychodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Obecnie taki przychód należy wykazać na formularzu PIT-11. W stanie prawnym sprawy rozstrzygniętej przez NSA była to jeszcze informacja PIT-8C.
Chodziło o koncern, który w celu reklamowania własnych produktów organizował bezpłatne kongresy i konferencje dla lekarzy. Brał na siebie koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Uważał, że lekarze nie uzyskują w ten sposób przychodu z nieodpłatnych świadczeń, bo – jak tłumaczył – organizacja kongresów i konferencji leży w jego interesie. To jemu zależy na tym, aby zaprezentować swoje produkty. Bez udziału lekarzy całe wydarzenie nie miałoby sensu – argumentował.
Przywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), z którego wynikało, że przychód z nieodpłatnych świadczeń jest tylko wtedy, gdy świadczenia te zostały spełnione za zgodą pracownika i w jego interesie oraz przyniosły mu wymierną korzyść majątkową. W tym wypadku tak nie jest – przekonywała firma.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że koncern ponosi wydatki w interesie lekarza, a nie własnym. W przeciwnym razie medycy musieliby z własnej kieszeni płacić za przejazdy, nocleg i wyżywienie. Lekarze uzyskują więc przychód z nieodpłatnych świadczeń, a konkretnie z tzw. innych źródeł.
Dyrektor KIS dodał, że przychód ten mógłby być zwolniony z podatku do wysokości diet i innych należności za podróż (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT), ale tylko wtedy, gdyby lekarze wykonywali zadania na rzecz organizatora kongresów. W tej sprawie jednak tak nie było.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1050/18). Stwierdził, że tezy wyroku TK z 8 lipca 2014 r. dotyczyły nieodpłatnych świadczeń oferowanych pracownikom przez pracodawcę, nie mają więc większego znaczenia w sprawie dotyczącej koncernu. WSA nie miał wątpliwości, że dzięki bezpłatnemu uczestnictwu w kongresie medycznym lekarze uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Wątpliwości co do tego nie miał również NSA. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 5 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 2976/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia