Z klasycznego CIT na ryczałt od dochodów spółek zwany potocznie estońskim CIT można przejść w trakcie roku. Pozwala na to art. 28j ust. 5 ustawy o CIT. W przypadku spółek, które mają rok obrotowy inny niż kalendarzowy, pojawia się pytanie, które przepisy powinny one stosować po wyborze estońskiego CIT: czy obowiązujące w 2021 r., gdy zaczął się rok obrotowy takiej spółki, czy te obowiązujące obecnie?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.114.2022.2.BS). Stwierdził, że po złożeniu zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem spółka powinna stosować przepisy ustawy o CIT „w brzmieniu obowiązującym na pierwszy dzień miesiąca, w którym złoży zawiadomienie”.
Przypomniał, że rozpoczęcie stosowania przepisów rozdziału o ryczałcie od dochodów spółek skutkuje koniecznością zamknięcia ksiąg podatkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. „W konsekwencji rozpoczyna się nowy rok podatkowy, w trakcie którego należy stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu aktualnym na początek nowo rozpoczynającego się roku podatkowego” – wyjaśnił organ.
Reklama
Dla wielu spółek jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ po przejściu na estoński CIT mogą one stosować jego nowszą, atrakcyjniejszą wersję. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. obniżono stawki estońskiego CIT, wykreślono przepisy o domiarze zobowiązania podatkowego, zrezygnowano z konieczności dokonywania nakładów inwestycyjnych (art. 28g i 28q ustawy o CIT) oraz wprowadzono inne korzystne modyfikacje.
We wspomnianej interpretacji dyrektor KIS wyraźnie zaznaczył, że takich podatników nie dotyczy art. 64 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), z którego wynika, że podmioty, których rok obrotowy zaczął się przed 1 stycznia 2022 r., muszą stosować przepisy sprzed nowelizacji.
Pojawia się jednak pytanie, czy aby na pewno każda spółka z przesuniętym rokiem obrotowym może skorzystać z takiej korzystnej wykładni przepisów. Spółka, który otrzymała wspomnianą interpretację, spełniała warunki pozwalające korzystać z CIT estońskiego – zarówno w wersji z 2021 r., jak i z 2022 r. Była to bowiem spółka z o.o., która w swoim poprzednim roku obrotowym miała obroty niższe niż 100 mln zł.
Co jednak w sytuacji, gdyby nie spełniała ona warunków z 2021 r., więc przykładowo byłaby spółką komandytową (tego rodzaju spółki nie mogły w 2021 r. wybrać estońskiego CIT) albo jej obroty przekroczyłyby 100 mln zł?
Nie jest jasne, czy bez czekania na koniec swojego (wybranego dotychczas) roku podatkowego mogłaby ona skutecznie przejść na estoński CIT.
Wspomniana interpretacja dyrektora KIS nie udziela w tej kwestii odpowiedzi.