Spytał o to podatnik, który kupił od zgromadzenia zakonnego (kościelnej osoby prawnej) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Chciał się upewnić, że nie będzie musiał zapłacić od tej czynności PCC.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. Zwolnienie to dotyczy rzeczy i praw nieprzeznaczonych do działalności gospodarczej oraz sprowadzanych z zagranicy maszyn, urządzeń i materiałów poligraficznych oraz papieru.