Przekazanie dywidendy rzeczowej w formie przeniesienia i wydania (transferu) udziałów polskiej spółki do hiszpańskiej przez spółkę austriacką nie spowoduje powstania obowiązku opodatkowania PCC w Polsce – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła spółka z siedzibą w Hiszpanii, która jest jedynym udziałowcem spółki z siedzibą w Austrii. Ta ostatnia posiada z kolei 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. Ponieważ w 2021 r. austriacka spółka osiągnęła zysk równy wartości udziałów w kapitale zakładowym polskiej spółki, po podjęciu uchwały o podziale zysków zamierza umową przeniesienia przekazać je spółce hiszpańskiej. Podmiot otrzymujący taką rzeczową dywidendę chciał się upewnić, że z tego tytułu nie będzie musiał zapłacić w Polsce podatku od czynności cywilnoprawnych.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że podatek ten uiszcza się tylko od czynności określonych w zamkniętym katalogu (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). Czynności, które nie zostały w nim wyraźnie wskazane, nie podlegają opodatkowaniu. – Znaczenie ma przy tym treść czynności cywilnoprawnej, a nie nazwa, którą nadają jej strony – podkreślił organ. Wyjaśnił, że w przedstawionym przypadku nie ma mowy ani o umowie depozytu, ani o umowie sprzedaży lub zamiany.
Dyrektor KIS nie ma też wątpliwości, że wypłata dywidendy pieniężnej nie podlega opodatkowaniu PCC, stanowi bowiem przejaw wykonywania uprawnień właścicielskich wobec spółki, a jej źródłem nie jest czynność cywilnoprawna. – Nie ma zatem również podstaw do tego, by różnicować na gruncie PCC skutki przekazania dywidendy w zależności od formy, w jakiej to nastąpi (pieniężnej czy niepieniężnej) – podkreślił organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS 10 czerwca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-2.4014.74. 2022.1.MZ