O uchwale pisaliśmy w artykule „Nie ma PCC od goodwill” (DGP nr 36/2022).
Tym razem chodziło o spółkę, która kupiła od innej firmy zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa za cenę przekraczającą rynkową wartość nabytych składników majątku tego przedsiębiorstwa. W związku z tym powstała dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill) w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT.