Będzie nowa ordynacja, a nie kodeks podatkowy – wynika z zakończonych prac 15 zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Zespoły przedstawiły pierwsze efekty swoich prac. Materiał liczy 500 stron. Na razie są to założenia, które będą podstawą do dalszych prac. Do 26 stycznia ma być podjęta decyzja, które z nich wejdą do założeń nowej Ordynacji. DGP dotarła do podsumowania najistotniejszych z nich.

Przeciw nadużyciom