Bożena Nowicka, dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
Dotyczy to w szczególności kosztów: dojazdów do siedziby klienta, podróży służbowych, noclegów oraz diet, których wysokość naliczana jest na zasadach analogicznych jak dla pracowników.
Dyrektor KIS uznał, że kwoty otrzymane przez przedsiębiorcę (programistę) tytułem zwrotu wydatków na dojazd do siedziby klienta, udokumentowanych biletami lub fakturami, oraz innych kosztów, w szczególności noclegu, są opodatkowane według stawki ryczałtu właściwej dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał.