Wspólnik zlikwidowanej spółki cywilnej nie rozliczy w całości jej ujemnego wyniku, bo nie pozwalają mu na to przepisy.
Pytanie o interpretację zadał wspólnik spółki postawionej w 2007 r. w stan upadłości likwidacyjnej. Przez następne cztery lata syndyk wykazywał stratę z jej działalności w łącznej wysokości prawie 495 tys. zł. Spółka została zlikwidowana w maju 2012 r., ale w ostatnim roku działalności wykazała ponad 470 tys. zł zysku.
Wspólnik chciał rozliczyć stratę w całości w zeznaniu za 2012 r. Sądził, że ma do tego prawo, skoro spółka przestała istnieć, a on sam nie kontynuuje działalności ani w tej formie, ani w żadnej innej.
Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT w jednym roku nie można odliczyć więcej niż 50 proc. wysokości straty. Dla podatnika, który po 2012 r. nie kontynuował już działalności gospodarczej, oznacza to, że nie ma on prawa do dalszego rozliczania straty.
Dyrektor zwrócił uwagę na to, że nie ma znaczenia sama likwidacja spółki cywilnej, bo podatek dochodowy z działalności prowadzonej w tej formie i tak rozliczał wspólnik i to jemu przysługuje uprawnienie do rozliczania straty.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-983/14/AP.