Wspólnik zlikwidowanej spółki cywilnej nie rozliczy w całości jej ujemnego wyniku, bo nie pozwalają mu na to przepisy.
Pytanie o interpretację zadał wspólnik spółki postawionej w 2007 r. w stan upadłości likwidacyjnej. Przez następne cztery lata syndyk wykazywał stratę z jej działalności w łącznej wysokości prawie 495 tys. zł. Spółka została zlikwidowana w maju 2012 r., ale w ostatnim roku działalności wykazała ponad 470 tys. zł zysku.
Wspólnik chciał rozliczyć stratę w całości w zeznaniu za 2012 r. Sądził, że ma do tego prawo, skoro spółka przestała istnieć, a on sam nie kontynuuje działalności ani w tej formie, ani w żadnej innej.