Badania kliniczne na rzecz sponsora nie są zwolnione z VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Chodziło o kardiochirurga, który wszczepiał pacjentom zastawki otrzymane od firmy sponsorującej badania tych produktów. Uważał, że taka działalność jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Reklama
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że lekarz wykonywał badania kliniczne na rzecz sponsora – firmy produkującej zastawki. Ich celem nie było leczenie chorób ani zaburzeń zdrowotnych, tylko weryfikacja działania i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, a cel leczniczy był realizowany przy okazji. Sponsor nie płacił wynagrodzenia za leczenie pacjentów tylko za badanie jego wyrobu – wskazywał dyrektor.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przywołał inny, nieprawomocny jeszcze wyrok dotyczący podobnej sprawy (sygn. akt III SA/Wa 2729/13). Wynikało z niego, że badania kliniczne są w istocie ostatnim etapem wdrożenia do obrotu produktów leczniczych. Skoro więc ich głównym celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie ani przywracanie i poprawa zdrowia, to nie ma zastosowania zwolnienie z VAT.
WSA odwołał się także do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FSK 406/12), z którego również wynikało, że usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z podatku.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 887/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia