Od 1 lipca br. płatnikowi, który pobierze PIT na zasadach ogólnych, będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 0,6 proc. potrąconego i wpłaconego fiskusowi podatku, a nie jak obecnie 0,3 proc. – wynika z projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jest on teraz w konsultacjach społecznych. Uwagi można zgłaszać tylko do 10 czerwca br. Przypomnijmy, że wcześniejszy projekt rozporządzenia, dołączony do projektu nowelizacji Polskiego Ładu (druk sejmowy 2186), był nieco korzystniejszy. Zakładał, że od 1 lipca płatnikom pobierającym PIT (także zaliczki na PIT) przy zastosowaniu skali podatkowej będzie przysługiwało 0,9 proc. pobranego podatku. Pisaliśmy o tym w artykule „Wyższe wynagrodzenie nie zadowoli wszystkich płatników” (DGP nr 94/2022).
Ministerstwo Finansów zmniejszyło teraz ten wskaźnik do 0,6 proc., a na dodatek nie uwzględniło innych uwag zgłaszanych przez przedsiębiorców.
Wyższego wynagrodzenia nie otrzyma więc płatnik CIT ani płatnik zryczałtowanego podatku u źródła, pobieranego od odsetek i dywidendy i to niezależnie od tego, czy są one wypłacane na rzecz osoby fizycznej, czy prawnej.
Nadal też wysokość wynagrodzenia będzie ściśle zależeć od kwoty pobranego podatku, a to nie zawsze odzwierciedla nakład pracy związany z jego obliczeniem. Jeżeli bowiem podatnik zastosuje zwolnienie (np. zerowy PIT dla młodych lub dla pracujących seniorów) i w rezultacie zobowiązanie podatkowe wyniesie 0 zł, to płatnik – mimo swojej pracy i zaangażowania – nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa – w konsultacjach społecznych