Wątpliwości w tym zakresie wynikają z brzmienia art. 26hb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że wydatki na zakup zabytku odlicza się w zeznaniu rocznym, ale nie za rok, w którym doszło do nabycia, tylko za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
Wniosek o interpretację tych przepisów złożył podatnik, który w grudniu 2021 r. kupił działkę z budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków. Planował, że prace budowlane, renowacyjne i konserwatorskie przeprowadzi w 2022 r. i kolejnych latach (zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków).