Przypomnijmy, że status małego podatnika pozwala płacić CIT według obniżonej stawki 9 proc. Zasadniczo podatnicy CIT mogą z niej korzystać w 2022 r., jeżeli spełnią równolegle dwa wymogi (oba limity zaokrągla się do 1 tys. zł):
Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się odnośnie do spółek komandytowych, bo niektóre z nich stały się podatnikami CIT dopiero 1 maja 2021 r.