Chodziło o nauczycieli dydaktycznych, którzy w ramach obowiązków pracowniczych tworzyli utwory naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Nauczyciele rozporządzali na rzecz pracodawcy (uczelni) autorskimi prawami majątkowymi do stworzonych utworów, a one same były ściśle ewidencjonowane.
Honorarium było uregulowane procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego – jako nie więcej niż 70 proc. tego wynagrodzenia.