Spółdzielnia po zwolnieniu lokatorów z opłat za windę chciała od nich podatku od nieodpłatnego świadczenia. Dyrektor katowickiej izby wyjaśnił jednak, że nie ma o tym mowy.

Interpretacja wydana została po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z lutego tego roku. Resort w odpowiedzi na nasz tekst z 11 lutego 2014 r. „Mieszkanie na parterze to korzyść. Fiskus chce od niej pieniędzy” wyjaśnił, że postanowienia statutu spółdzielni, z których wynika, że opłaty za windy dotyczą tylko lokali położonych na piętrach, mają charakter generalny. To oznacza, że „Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest więc indywidualna i nie powoduje powstania przychodu”.

Wcześniej innego zdania były niektóre izby skarbowe np. katowicka w dokumencie z 5 lipca 2012 r.(nr IBPBII/1/415-333/12/BJ).

Ten sam organ jednak w interpretacji z 11 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/2/415-948/14/MW) potwierdził, że spółdzielnia, która zwolni lokatorów z parteru z opłat za windę nie musi wystawiać im informacji PIT-8C o uzyskanych przychodach.

Spółdzielnia we wniosku o interpretację była innego zdania. Gdyby fiskus je podzielił to nie tylko musiałaby ona do końca lutego wystawić i wysłać dokument PIT-8C lokatorom oraz urzędowi skarbowemu. Ci pierwsi musieliby też zapewne zapłacić zaległą daninę i korygować rozliczenia za pięć poprzednich lat.